scientific-editing

Scientific Editing

بسته به نوع مخاطب، برخی از وبسایت ها ممکن است نیاز به صفحاتی به زبان انگلیسی داشته باشند. استفاده از گوگل ترنسلیت در این موارد اشتباه است چون گوگل ترنسلیت در این زمینه هنوز به هوشمندی یک انسان عمل نمیکند و قادر به درک اصطلاحات و پیچیدگی های زبان نیست. چنان چه مایل به درج صفحاتی به زبان انگلیسی در وبسایت خود هستید، بهتر است از وبسایتهای تخصصی استفاده کنید تا کیفیت کار شما هم بهتر شود. وبسایت ساینتیفیک ادیتینگ وبسایتی است که در این زمینه میتواند به شما کمک کند:

از دیگر خدمات این وبسایت، سرویسهای ویرایش مقالات علمی و تزهای دانشجویی است که لینک های آن در زیر درج شده است: