پرداخت

پس از پرداخت، کد رهگیری در این صفحه برای شما به نمایش در خواهد آمد و می توانید جهت پیگیری های بعدی آن را نزد خود حفظ نمائید.

مورد پرداختی شما بصورت خوکار در سیستم ثبت شده و کارشناسان فروش پیگیر مورد واریزی شما خواهند بود.

قدرت گرفته از سامانه پرداخت الکترونیک مدیرافزار
  • به ریال