spintax اسپینتکس چیست؟

اسپینتکس (spintax) یک فرمت ( نحوه  ) است که توسط نرم افزارهای چرخش و ایجاد مقاله های ( محتوی ) چرخشی مورد استفاده قرار میگیرد. فرمت های متنوعی بسته به نرم افزاری که از آن استفاده می کند از اسپینتکس وجود دارد.

یکی از کاربردهای اسپینتکس زمانی است که شما قصد ارسال ایمیل به صورت انبوه را دارید و می خواهید متن ایمیل شما جهت مخاطبین با تنوع محتوایی ارسال گردد و سرویس دهنده گان ایمیل متوجه ارسال انبوه شما با یک فرمت یکسان نشوند و یا اقدام به پست خودکار در اینستاگرام نمائید اما متن پست های شما جهت هزاران مخاطب با تنوع متنی همراه باشد و اینستاگرام اقدام به مسدود کردن حساب کاربری شما ننماید.