نصب و راه اندازی دستگاه NVR

نصب دستگاه  NVR AmoVision

در این مقاله قصد داریم نحوه راه اندازی و تنظیمات پایه NVR AmoVision را بصورت کاربردی به شما شرح دهیم، لطفا با ما همراه باشید:

 

00

12

 

 

دستگاه را روشن کرده وبا نام کاربری Admin وبدون رمز عبور وارد شده برای امنیت بیشتربهتراست بعد ازاولین ورود به تنظیمات رمز عبور را تعیین نمایید.

3

 

ابتدا بایدIP ادرس NVR را در رنج شبکه مورد نظر قرار دهید.

به دوروش به منوی دستگاه دسترسی دارید

راست کلیلک در صفحه4

نوار ابزار در پایین صفحه    5

 وارد Main Menu شوید.

 7

مرحله دوم تب System

7

مرحله سوم تبNetwork

8

Net card: نوع کارت شبکه

DHCP Enable : اتوماتیک IP نماید

IP Addr : IP دستگاه را در رنج شبکه محلی تنظیم نمایید .پیش فرض 192.168.0.10 می باشد

P2P :

اضافه کردن دوربین به NVR

به منوی System تب IP Cam Config و سپس Search را انتخاب نموده تا به صورت اتوماتیک دوربین های درون شبکه را شناسایی کرده. برای اضافه شدن IP دوربین به لیست Channel تبAdd را اتنخاب کرده.

9

برای تنظیم IP ،پروتکل ،رزولوشن وپورت دوربین گزینه Modify را انتخاب نمایید

100

اگر از دوربین با قابلیت ONVIF استفاده می کنید شماره پورت را 1018 قرار دهید.

در قسمت User Name وPassword ،نام و ر مز عبور دوربین را وارد نمایید.

 

حال تصویر دوربین قابل نمایش است بر روی تصویر علائم زیر موجود است

11  نشان دهنده ضبط تصویر است

12 استفاده از Motin Detection

 

نمایش فیلم ضبط شده برروی هارد NVR

از منوی میانبر در صفحه گزینه PlayBack انتخاب نمایید

13

 تنظیم Record Mode

در منوی اصلی تب Record و سپس Record Mode را انتخاب نموده

14

بکاب از هارد دیسکNVR

در منوی اصلی تب  Record وسپستب Backup انتخاب و Detect برای بکاب از کانال مورد نظر

15

 

16

تنظیمات PTZ

منو Main Menu تب System گزینه PTZ Config

17

برای کنترل ، چرخش و زوم دوربین از طریق پنچره PTZ Control در دستگاه NVR در این قسمت گزینه type را بروی حالت remot قرار دهید   و Save نماید.

توجه : دوربین مداربسته باید قابلیت PTZ را دارا باشد .

 استفاده ازPTZ Control

برای Zom, Focus , چرخش دوربین و.. به نوارابزار پایین تصویر گزینه PTZ Control مراجعه نمایید.

18

تنظیمات Motion Detect

Main Menu سپس Alarm و انتخاب Motion Detect

19

در این بخش سطح تشخیص حرکت کانال مربوطه و تنظیمات آلارم راانجام می دهد. میتوانتصویررامنطقهبندینمودوباتوجهبهآنآلارمدرخروجیداشتهباشیم. اینآلارممیتواندبررویمانیتورمربوطهفعالگرددیا از طریق ایمیل و یا ftp اطلاع رسانی شود.

 

فرمت کردن هارد دیسک دستگاه NVR

Main Menu تب Advanced انتخاب HDD Management

20

ایجاد یک نام کاربری جدید

وارد Main Menu شده سپس تب Advanced انتخاب Account

تب Add User را انتخاب نمایید.

21

تنظیم زبان، ساعت ،تاریخ ،رزولوشن و…

به Main Menu وارد شوید انتخابSystem تب General

   22

Logout

 

23

Main Menu   انتخاب تب Logout

Restore Reboot : ؟   راه اندازی مجدد سیستم

Logout : بستن منو و وارد کردن مجدد رمز عبور

Shut down : با انتخاب این گزینه بعد از 3 ثانیه خاموش می شود

Reboot : راه اندازی مجدد

 

Restore

وارد Main Menu شده سپس تب Advanced  با انتخاب Restore Factory  دستگاه به حالت پیش فرض تنظیم می شود.

 24

 

گزارشگیری

وارد Main Menu شده سپس تب Advanced انتخاب LOG

 25