Motion detection یا حسگر حرکت چیست؟

Motion detection یا حسگر حرکت

یکی از قابلیت هایی که باعث شده کاربران به سمت دوربین های تحت شبکه متمایل شوند ویژگی Motion Detection است.
این سرویس بررسی کننده نسبت به تغیر بسیار حساس است. تغییرات را می توان به دو صورت تفسیر کرد که متناسب با نیاز محیط قابل اجرا باشد : تغیر در محیط نسبت به شی و تغییر در شی نسبت به محیط.
به بیانی ساده تر حسگر دوربین و فعالیت سنسور به چه تغییراتی فعال و حساس کنیم تا در هنگام رویداد یک انفاق به کاربر اطلاع دهد، این تغیرات را می توان برای محافظت از محیط قرار داد که شی یا فردی . وارد محیط نشود (ورود به محیط ممنوعه) و یا در محیطی که رفت و آمد زیاد است مکان جسم یا شی تغیر نکند(موزه)

ساختار

Motion detection یکی از اولین قابلیت های مبتنی بر پردازش تصویر است. در این مکانیزم پردازنده شما در هر لحظه یک فریم را با فریم های قبل و بعد آن مقایسه می کند و از طریق تشخیص میزان تغییرات در تصاویر متوالی حرکت را شناسایی می کند. این بدین معناست که اگر تغییر نور ناگهایی در تصویر داشته باشید نیز این تغییرات به عنوان حرکت شناسایی خواهد شد.

motion detection (1)

این دوربین برای بررسی محیط و تشخیص تغییر نیازمند مشخص کردن هدف است که تغییرات نسبت به آن اعمال و بررسی شود. این تغییرات به وسیله مادون قرمز ، صدا ، لرزش ، سنسور های مغناطیسی بررسی و تحلیل می شود.

کاربرد

بزرگترین کاربرد Motion detection تصویری در تنظیم ضبط سیستم های مداربسته است. از طریق استفاده از Motion detection شما خواهید توانست سیستم مداربسته خود را به گونه ای تنظیم کنید که تنها در زمان حرکت و تغییرات در صفحه ضبط کند. این قابلیت طول زمان ضبط و حجم فایل های ضبط شده را به شدت کاهش می دهد.
نحوه هشدار این محصول بسته به تنظیمات و خواسته کاربران متفاوت و می توان به گونه ای تنظیم کرد که در محیط و فضای اطراف آن صدای هشدار پخش شود ، به کاربرانی که مشخص شده ایمیل ارسال شود و یا اطلاعات از طریق FTP به فرد اطلاع داده شود.