گزارشات پیشرفته پنل اینستاافزار

مشترکان گرامی پنل های مدیریت اینستاگرام ( اینستاافزار )
بخش گزارشات پیشرفته به کلیه بسته های عضویت آلفا،بتا و گاما افزوده شد
رئوس برخی قابلیت های جدید عبارتست از :
📌 گزارش کامل فالوورها، پست های منتشر شده تا کنون، نرخ لایک های فعال حساب اینستاگرام شما
📌 گزارش آماری درصد لایک های فعال بازدیدکنندگان حساب اینستاگرام
📌 گزارش آماری میانگین لایک های دریافت شده طی کلیه پست های منتشر شده تا کنون
📌 گزارش آماری میانگین کامنت های دریافت شده طی کلیه پست های منتشر شده تا کنون
📌 چارت گرافیکی فالوورها و فالووینگ حساب اینستاگرام شما
📌 ارائه گزارش پست های پرطرفدار شما تا کنون
📌 ارائه گزارش آماری لیست هشتگ های پرطرفدار شما تا کنون
📌 ارائه گزارش کاربران و تعداد منشن های آنها در حساب اینستاگرام شما
و …
این بخش جدید از طریق منو اصلی پنل و با نام “گزارشات پیشرفته” در دسترس کاربران می باشد.