خدماتی سازی خطوط بفرست پیامک

مشترک گرامی بفرست پیامک

مرحله سوم خدماتی سازی خطوط سامانه بفرست پیامک آغاز شد

متقاضیان می توانند از طریق لینک زیر درخواست خود را ارسال نمایند.

خدماتی سازی خط بفرست پیامک مناسب موسساتی می باشد که قصد ارسال پیامک تبلیغاتی را ندارند و می خواهند کلیه مخاطبان آنان پیامک های ارسال از سازمان را با موفقیت دریافت نمایند.

جهت مشترکین بفرست پیامک سازمانی این مراحل مورد نیاز نمی باشد چرا که این نسخه بطور خودکار پیامک های ارسالی را به تمامی مشترکین همراه اهول تحویل می دهد.

با تشکر

امور مشترکین بفرست پیامک