تبدیل اتریم به بیتکوین

جهت ایجاد تبدیل تبدیل اتریم به بیتکوین کافی است در بخش مدیریت سامانه یک Direction جدید ایجاد کرده و منبع را اتریم و مقصد را بیتکوین قراردهید