ایجاد پیوند کوتاه با سرویس گوگل

این سرویسی است که ارائه دهندگاه متعددی در حال حاظر دارد اما گوگل نیز ازطریق https://goo.gl به ارائه خدمات در این حوزه می پردازد. مزیت و کاربرد این سرویس در این است که شما می توانید بجای یک لینک طولانی از معادل یک آدرس کوتاه استفاده نمائید ضمن اینکه گوگل به شما یک تحلیلگر بسیار مفید در خصوص آمار بازدید از این لینک ارائه می دهد.

ساخت لینک کوتاه بسیار ساده است، با مراجعه به آدرس فوق در بخش “Simplify your link” آدرس فعلی مورد نظر خود را وارد می نمائید و گوگل برای شما در یک پنجره جدید Your short URL ایجاد می نماید.  ضمن اینکه با کلیک بر روی See analytics data می توانید همیشه آمار مربوط به این لینک را بررسی نمائید.