انتقال لايسنس ESET نود 32 ايست به کامپيوتر يا ديوايس ديگر

دربسياري مواقع شما مي خواهيد مجوز نرم افزار خود ( لايسنس ) به کامپيوتر ديگري منتقل کنيد و از ادامه مجوز نرم افزار ESET خود استفاده نمائيد.

در اين راهنما سعي داريم مراحلي که لازم است آن را طي نمائيد با هم دنبال کنيم.

نکته مهم : به همراه داشتن کليد مجوز ( License Key ) و يا نام کاربري و رمز مجوز نرم افزار الزاميست.

براي انجام موفق اين کار داشتن کليد مجوز ( License Key ) و يا نام کاربري و رمز مجوز نرم افزار حياتي است و توجه داشته باشيد منظور ما سريال نرم افزار و يا Activation Key نمي باشد.  اين اطلاعات در ايميل که شما از سوي فوري کالا و يا ESET دريافت کرده ايد موجود است.

مراحل انجام کار :

  1. Uninstall کامل هر نوع آنتي ويروس غير ESET از روي کامپيوتر جديد
  2. نصب محصول مورد نظر ESET بر روي کامپيوتر جديد
  3. Uninstall کامل محصول ESET از روي کامپيوتر قديمي

پس از انجام مراحل فوق مي توانيد مثل روز اول محصول ESET خود را با لايسنس که در دست داريد برروي کامپيوتر جديد فعال نمائيد.