فروش و پشتیبانی محصولات کسپرسکی

فروش و پشتیبانی محصولات کسپرسکی 1

 

شرکت تحلیلگران شبکه جنوب دارای مجوز رسمی نمایندگی فروش تائید صلاحیت شده از سوی شرکت کسپرسکی بوده و به ارائه و پشتیبانی کلیه محصولات این شرکت مشغول میباشد.ارائه نرم افزار و مجوز های معتبر و همچنین تسهیلات و تخفیفات ويژه محصولات کسپرسکی و ارائه مشاورات تخصصی در بهره گیری از  محصولات امنیتی کسپرسکی توسط کارشناسان شرکت تحلیلگران شبکه جنوب ارائه می شود.در مجموع این شرکت در زمینه های زیر می تواند به اشخصاص حقیقی و حقوقی در پیاده سازی امنیت اطلاعات با استفاده از محصولات شرکت کسپرسکی کمک نماید :

  • ارائه مشاورات تخصصی در انتخاب مناسب محصول
  • فروش کلیه محصولات و نسخه های Trial کسپراسکی
  • صدور مجوز معتبر نرم افزار تحت نام رسمی خریدار
  • پشتیبانی کامل محصولات در طی سال
  • ارائه تخفیفات ويژه در طی سال
  • ارائه تخفیفات ويژه جهت مراکز عام المنفعه با طی مراحل اداری لازم

فروش و پشتیبانی محصولات کسپرسکی 2