درخواست خدماتي سازي خط سامانه پيامک

اول : دريافت و تکميل تعهد نامه

ابتدا لازم است فايل تعهد نامه زير را دنلود نموده و مطابق آن نامه رسمي سازمان خود را در سربرگ رسمي مهمور به مهر سازمان يا شرکت مربوطه تهيه نمائيد

دوم : تکمیل فرم درخواست

تکمیل فرم زیر می بایست با دقت صورت پذیرد و کلیه فیلدها به منزله اعلام اطلاعات رسمی از سوی سازمان شما می باشند.

 • این شماره از سوی بخش فروش به شما اعلام می گردد
 • مشخصات کارشناس سازمان

  مسوول فنی يا کارشناسي که در سازمان مسئول و پيگير پرونده خدماتي سازي خط مي باشد.
 • به همراه کد شهرستان
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
  فايل ارسالي مي بايست در سربرگ رسمی و مهمور به مهر سازمان یا شرکت مربوطه باشد
 • انواع فایل های مجاز : txt, xls, xlsx, zip, rar.
  ارسال اين فايل جهت کلیه موسسات دولتی/خصوصی الزامی می باشد و مي بايست در فرمت Excel و يا Text در نظر گرفته شود.

تشکيل پرونده و رهگيري

به محض دريافت اطلاعات از سوي شما کارشناسان اين شرکت مدارک ارسالي را بررسي و درصورت نقص پرونده به شما اعلام خواهند کرد.

در قدم بعدي در صورتي که مدارک ارسالي از سوي شما موردي نداشته باشد درخواست از سوي شرکت تحليلگران شبکه جنوب به اپراتور همراه اول ارسال مي گردد.

پروسه تاييد و اقدام پس از اين مرحله از کنترل بفرست پيامک خارج مي باشد و صرفا رهگيري پرونده از سوي کارشناسان اين شرکت انجام خواهد شد.

پروسه تائيد از سوي اپراتور همراه اول در حال حاظر بطور معمول تا 30 روز به طول خواهد انجاميد.

همانطور که در مقاله زير شرح داده شده است نوعي از خطوط سامانه بفرست پيامک خطوطي مي باشند که خطوط خدماتي ناميده مي شوند.

موسساتي که مايل هستند نوع خط سامانه پيامکي خود را به خدماتي تبديل نمايند مي بايست با دريافت نمونه فايل تعهد نامه و تکميل آن در سربرگ رسمي و مهمور به مهر سازمان يا شرکت مربوطه از طريق فرم الکترونيک مقابل اقدام نمايند.

توجه فرمائيد خدماتي سازي خط صرفا” جهت موسساتي معنا دار مي باشد که قصد استفاده تبليغاتي از سامانه خود را ندارند.

دريافت پيشتيباني

لطفا” در صورت وجود هر گونه ابهام در قدم اول از طريق  گفتگوي زنده  سايت که بصورت يک دکمه سبز رنگ در کنار صفحه موجود مي باشد از کارشناسان کمک و راهنمايي دريافت نمائيد.

با تشکر از همکاري شما