درخواست خدماتی سازی خط سامانه پیامک

اول : دریافت و تکمیل تعهد نامه

ابتدا لازم است فایل تعهد نامه زیر را دنلود نموده و مطابق آن نامه رسمی سازمان خود را در سربرگ رسمی مهمور به مهر سازمان یا شرکت مربوطه تهیه نمائید

دوم : تکمیل فرم درخواست

تکمیل فرم زیر می بایست با دقت صورت پذیرد و کلیه فیلدها به منزله اعلام اطلاعات رسمی از سوی سازمان شما می باشند.

 • این شماره از سوی بخش فروش به شما اعلام می گردد
 • مشخصات کارشناس سازمان

  مسوول فنی يا کارشناسي که در سازمان مسئول و پيگير پرونده خدماتي سازي خط مي باشد.
 • به همراه کد شهرستان
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
  فايل ارسالي مي بايست در سربرگ رسمی و مهمور به مهر سازمان یا شرکت مربوطه باشد
 • انواع فایل های مجاز : txt, xls, xlsx, zip, rar.
  ارسال اين فايل جهت کلیه موسسات دولتی/خصوصی الزامی می باشد و مي بايست در فرمت Excel و يا Text در نظر گرفته شود.

تشکیل پرونده و رهگیری

به محض دریافت اطلاعات از سوی شما کارشناسان این شرکت مدارک ارسالی را بررسی و درصورت نقص پرونده به شما اعلام خواهند کرد.

در قدم بعدی در صورتی که مدارک ارسالی از سوی شما موردی نداشته باشد درخواست از سوی شرکت تحلیلگران شبکه جنوب به اپراتور همراه اول ارسال می گردد.

پروسه تایید و اقدام پس از این مرحله از کنترل بفرست پیامک خارج می باشد و صرفا رهگیری پرونده از سوی کارشناسان این شرکت انجام خواهد شد.

پروسه تائید از سوی اپراتور همراه اول در حال حاظر بطور معمول تا 30 روز به طول خواهد انجامید.

همانطور که در مقاله زیر شرح داده شده است نوعی از خطوط سامانه بفرست پیامک خطوطی می باشند که خطوط خدماتی نامیده می شوند.

موسساتی که مایل هستند نوع خط سامانه پیامکی خود را به خدماتی تبدیل نمایند می بایست با دریافت نمونه فایل تعهد نامه و تکمیل آن در سربرگ رسمی و مهمور به مهر سازمان یا شرکت مربوطه از طریق فرم الکترونیک مقابل اقدام نمایند.

توجه فرمائید خدماتی سازی خط صرفا” جهت موسساتی معنا دار می باشد که قصد استفاده تبلیغاتی از سامانه خود را ندارند.

دریافت پیشتیبانی

لطفا” در صورت وجود هر گونه ابهام در قدم اول از طریق  گفتگوی زنده  سایت که بصورت یک دکمه سبز رنگ در کنار صفحه موجود می باشد از کارشناسان کمک و راهنمایی دریافت نمائید.

با تشکر از همکاری شما