ویزیتور

انتشار 3 سال روز قبل

ویزیتور جهت معرفی حضوری خدمات و محصولات به مخاطبین سازمانی و آزاد

ویژگی های شغلی

رسته شغلیآزاد, آزمایشی - موقت, تمام وقت, پاره وقت
جنسیتخانم یا آقا
محدودیت جغرافیاییندارد
میزانی آشنایی با کامپیوترمتوسط
روابط عمومیبالا
ظاهرمناسب - اداری

ثبت درخواست آنلاین